Prvi dan se vesla 20-25 km, a zatim plovi brodom 12-15 km po jezeru, gde je Dunav širok i često duvaju vetrovi. Ručak je organizovan na brodu dok plovi. Kreće se u 9,oo časova, a pristajanje se planira oko 17 časova. Drugi dan se prvo plovi brodom po jezeru, oko sat vremena, da bi se zatim kanuima veslalo 18-20 km sve do Trajanove table. Povratak je brodom istom rutom koja se veslala. Dok se plovi kroz najlepši deo Djerdapske klisure na brodu se servira ručak. Početak je u 9,oo, a pristajanje oko 18 časova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVI DAN

 

Kod sela Dobre (1.021km) usidren je brodić - katamaran “Plivajuće ostrvo” sa kanuima i opremom. Posle kraće obuke, započinje veslanje kanua kroz Đerdapsku klisuru uz neposrednju pratnju katamarana “Plivajuće ostrvo”. Nakon nepunih sat veslanja, dolazi se do “Gospođinog vira” (1.011,5km) gde se Dunav sužava na 210m, a brodovi mogu samo naizmenično da prolaze. Dunav je tu okružen strmim, okomitim, glatkim liticama i pored toga što nema protoka, voda prosto vri. Stvaraju se snažni vrtlozi, tako da je veslanje izuzetno zanimljivo, a litice u okruženju stvaraju napetu atmosferu. Vrtlozi potiču od izuzetno velikih dubina, čak 82 m što je niža od nivoa Crnog mora.

 

Posle Gospođinog vira Dunav se širi, ali obale su i dalje strme, nepristupačne. Veslanje kanua je izazov što je zanimljivo i pruža veliku dozu avanture. Pratnja katamarana “Plivajuće ostrvo” je tokom cele veslačke ture. Ukupno se vesla oko 3,5-4,o sata sve do arheološkog lokaliteta “Lepenski vir” (1.004 km) koje je na desnoj obali, ali visoko od nivoa Dunava. Veslači se ukrcavaju na katamaran gde ih čeka ručak. Ruča se tokom panoramske plovidbe ka Donjem Milanovcu (991 km ). Pristaje se u Porečkoj reci (988km). Slobodno vreme.

 

DRUGI DAN

 

U Porečkoj reci ukrcava se u usidreni katamaran “Plivajuće ostrvo”. Plovi se manje od jednog sata ka ulazu u Veliki Kazan. Kod seoceta Golubinje započinje veslačka tura. Vesla se uz strum, nepristupačnu obalu gde se Dunav polako sužava.

Posle pola sata veslanja, pre ulaza u Veliki Kazan, veslači nailaze na Dunavsku pećinu. Kanui naizmenično ulaze jer je pećina uzana, a dužine je 20-30m.

Veslanje se nastavlja ka ulazu u Veliki Kazan. Ulaz je inpresivan je se Dunav sužava na 170-210m a obale su strme, vertikalne litice, visine i do 700m. Zbog velike dubine, do 70m, Dunav tu pravi vrtloge te je veslanje kanua izuzetno uzbudljivo.

Ulaskom u Veliki Kazan veslanje se nastavlja duž rumunske obale. Strma, okomita obala, visine i preko 300m, veslanje čini uzbudljivim, a tišina, mir reke ugodjaj samo upotpunjuje. Posle ulaska u Veliki Kazan i pola sata veslanja, na rumunskoj obali, u liticama, Dunav je izdubio veliku pećinu. Ulaz je mali, ali kasnije se pećina širi, a svodovi su visoko iznad veslača. Posle Velikog Kazana i veslanja od oko jednog sata dolazi se do ulaza u Mali Kazan. U pitanju je opet suženje Dunava, a veslači uživaju u neobičnim predelima, surovim, a opet smirujućim.

Veslanje se nastavlja ka čuvenoj “Trajanovoj table” gde ih čeka usidren katamaran. Ručak je organizovan na katamaranu dok polako plovi nazad ka Donjem Milanovcu. Veslači imaju priliku da uz ručaki i piće ponovo uživaju u Dunavu koji su upravo preveslali. Katamaran predveče pristaje u Porečkoj reci.

 

 

 Satnica – Itinerer

 

Prvi dan:                                                                                             Drugi dan:

09,oo do 13,3o veslanje                                                                     09,oo do 10,oo plovidba

13,3o do 14,oo ručak na katamaranu                                              10,oo do 14,oo veslanje

14,oo do 17,0o plovidba                                                                     14,oo do 14,3o ručak

Slobodno vreme                                                                                  14,3o do 18,oo plovidba

Noćenje

 

 

 

PONUDA  (dva dana)

  • Osnovna CENA: 112 EUR (56 evra/dan)

  • rentiranje kanua i opreme

  • pratnja i plovidba brodom

  • ručak na brodu

 

Način plaćanja: 50% rezervacija termina, 50% do polaska

 

Minimalan broj 8, maksikamalni broj 12 gostiju

* u dinarskoj protivrednosti na dan kursa Narodne Banke Srbije

 

Težina veslanja: lako

 

NAPOMENA:  Cena osnovnog aranžmana za dva dana u Djerdapskoj klisuri je 112 evra! Ova cena ne obuhvata noćenja, obroke (večera, doručak), izlete sa vodičem, ulaznice, transfere kombijem. Možemo Vam rezervisati smeštaj u privatnim sobama po ceni od 13 evra/ noć, a za obroke da se sami snabdevate iz prodavnica ili u lokalnim restoranima po ceni 4 - 7 evra obrok.

Djerdapska klisura i Dunavske pećine

(osnovna ponuda obuhvata dva dana veslanja)

1/10
1/6
1/0