Dunavski Rafting

Show More
    Veslajte sa nama

    Specijalizovani za nautički, avanturistički turizam i plovidbe Dunavom u Novom Sadu. Dunavski rafting pored veslačkih tura proizvodi i prodaje kanue i kajake. Photo Dejan Kolar